Przejazd osoby nieletniej

Nieletni do lat 12

Transport dzieci do lat 12 jest dozwolony tylko w towarzystwie opiekuna np. rodzica, osoby ponoszącej odpowiedzialność za dziecko czy też opiekuna prawnego.

 

Nieletni od 12 do 17 lat

Transport dzieci w wieku od 12 do 17 lat, może odbywać się bez rodzica bądź prawnego opiekuna, tylko i wyłącznie po okazaniu upoważnienia dotyczącego odbycia podróży  podpisanego przez rodzica bądź opiekuna prawnego.

POBIERZ Upważnienie dotyczące odbycia podróży (Doc – MS Word)
POBIERZ Upoważnienie dotyczące odbycia podróży (PDF)

 

Nieletni do 36kg wagi oraz 150cm wzrostu

Osoby niepełnoletnie ważace do 36kg oraz mierzące do 150cm wzrostu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, mogą odbywać podróż tylko i wyłącznie w foteliku. Prosimy o poinformowanie o konieczności użycia fotelika, fotelik w takim przypadku zapewni rodzic bądź opiekun dziecka.