Cmentarz Żydowski w Łodzi

Cmentarz Żydowski w Łodzi

Łódź zawsze była miastem bardzo zróżnicowanym jeśli chodzi o narodowości. Mieszkało w nim między innymi wiele osób żydowskiego pochodzenia. W mieście została po tym trwała pamiątka. W Łodzi można odwiedzić Cmentarz Żydowski, który jest największą nekrofilią żydowską w całej Europie. Na Łódzkim Cmentarzu Żydowskim znajduję się ponad sto osiemdziesiąt tysięcy nagrobków. Cmentarz jest bardzo zabytkowy, został założony już w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim roku. Chowano na tym cmentarzu zarówno Żydów z nizin społecznych, jak i tych najbogatszych. Na cmentarzu można znaleźć nagrobki zarówno przemysłowców, prawników, lekarzy, jak i ludzi kultury, żydowskich artystów, ale chowano tam również ludzi najbiedniejszych. W centralnej części cmentarza można znaleźć grobowce fabrykantów. Takich jak Prussakowie, Silbersteinowie, Poznańscy. Konorowie oraz Jarocińscy. Na Łódzkim Cmentarzu Żydowskim znajdują się również pola gettowe. Zostały tam pochowane osoby, który zginęły w żydowskim gettcie w trakcie drugiej wojny światowej. Jest to miejsce ponad czterdziestu pięciu tysięcy ofiar, które zginęły w Litzmannstadt Ghetto. Cmentarz jest bardzo ważnym miejsce dla Żydów, nie tylko tych z Polski. Odwiedzany jest on przez turystów z całego świata. To prawdziwy pomnik pamięci o tragicznej historii i losach Żydów.