Zieliński interesował się sztuką już wcześniej, ale dopiero w Kielcach stworzył i ...

W centralnej części Kielc znajduje się Pałac Tomasza Zielińskiego. Powstał na terenie ...

Swoje historyczne znaczenie Kielce zawdzięczają temu, że od XII wieku były siedzibą ...