Pałac Tomasza Zielińskiego

Pałac Tomasza Zielińskiego

W centralnej części Kielc znajduje się Pałac Tomasza Zielińskiego. Powstał na terenie dawnego folwarku biskupiego. W 1847 roku Tomasz Zieliński, nowo mianowany naczelnik powiatu kieleckiego wydzierżawił budynki z terenu folwarku. Zamienił go w romantyczny kompleks pałacowo-ogrodowy. W latach 1851-56 wzniesiono tam między innymi ganek neorenesansowy oraz tzw. pałacyk składający się z dwóch baszt i oranżerii. Tomasz Zieleński był mecenasem wybijających się ponad przeciętną młodych ludzi, szczególnie artystów, między innymi Józefa Szernentowkiego, Franciszka Kostrzewskiego, Wojciecha Gersona, Januarego Suchodolskiego. Tomasz Zieliński urodził się w Krakowie 28 marca 1802 roku. Wcześnie osierociał. Był miłośnikiem dzieł sztuki i starożytności. 20 listopada 1825 roku ożenił się z córką warszawskiego drukarza, Tomasza Piętki, Teofila. Małżeństwo pozostało bezdzietne. Przynależał do Towarzystwa Patriotycznego. Zrobił jednak karierę urzędniczą. Formalnie służbista – Zieliński angażował się też niejednokrotnie w protegowanie osób politycznie skompromitowanych. 18 grudnia 1851 roku Zieliński otrzymał tytuł radcy dworu za gorliwość w służbie. Było to już jednak ostatnie wyróżnienie. Po tej dacie urzędnicza kariera Zielińskiego uległa wyraźnie zahamowaniu w wyniku uwikłania się w szereg niejasnych sytuacji. Zmarł 18 czerwca 1858 roku w pawilonie przeznaczonym dla artystów, w pokoju wychodzącym na park, dokąd kazał się przenieść w ostatnich tygodniach życia.