Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Swoje historyczne znaczenie Kielce zawdzięczają temu, że od XII wieku były siedzibą władz duchowieństwa: dziś przypominają o tym zachowane obiekty sakralne, a zwłaszcza Pałac Biskupów Krakowskich, będący niemal nieformalnym symbolem miasta. Położony na górującym nad miastem Wzgórzu Katedralnym, jest ostatnim zachowanym elementem rozległej niegdyś rezydencji, służącej za siedzibę wyższym hierarchom kościelnym. Wzniesiony na początku XVII wieku według projektu włoskiego architekta, budynek pozostaje do dziś w doskonałym stanie: pomimo tego, że był świadkiem burzliwych wydarzeń i zmieniał zarówno właścicieli, jak i swoje przeznaczenie. Na własność państwa polskiego przeszedł już pod koniec XVIII wieku, ale duchowni opuścili go dopiero w 1816 roku, gdy gmach posłużył za siedzibę Akademii Górniczej. W późniejszym czasie (w okresie zaborów) pałac wykorzystywały rosyjskie władze administracyjne, które uczyniły z niego swoją siedzibę. Podczas I wojny światowej mieścił się tu zaś Komisariat Wojsk Polskich oraz główna kwatera Józefa Piłsudskiego. Po kolejnym krótkim okresie urzędowania tu władz wojewódzkich, pałac stał się główną siedzibą miejscowego oddziału Muzeum Narodowego: zgromadzone są w nim pamiątki dokumentujące przeszłość budynku, czy też związane z postacią marszałka. Nie brak też rekwizytów ilustrujących polską kulturę XVII i XVIII wieku.