Osada olbrzym

Osada olbrzym

O Ziemi Obiecanej pierwsze słuchy krążyły już na początku XIV wieku, ale prawa miejskie Łódź otrzymała dopiero w 1424 roku. Przez kilka kolejnych stuleci miasto przechodziło wiele trudnych chwil i nic nie wskazywało na to, że drzemiący wulkan przemysłu kiedykolwiek wybuchnie. Jeszcze w kilku ostatnich dekadach XVIII wieku, w łodzi stało, tylko, nieco ponad 60 domów i mieszkało kilkaset mieszkańców. Odkąd, w 1820 roku, Łódź została włączona do grona osad przemysłowych, miasto zaczęło powoli nabierać tempa i już w drugiej połowie XIX wieku liczyło ponad 40 tysięcy mieszkańców. Dynamiczny rozwój miasta sprawił, że Łódź powitała XX wiek z liczbą 300 tysięcy mieszkańców, a tuż przed I Wojną Światową liczba ta przekraczała już pół miliona obywateli i zaliczało się do metropolii przemysłowych. Zaraz po odzyskaniu, przez Polskę, niepodległości, Łódź została wcielona do nowego państwa polskiego i była już drugim, co do wielkości, miastem w Polsce. Kolejne działania wojenne przyniosły ogromne straty w ludności i wiele zniszczeń w części przemysłowej miasta. Łódź dzielnie przetrwała te wszystkie koleje losu i dzisiaj jest miastem z niezliczoną ilością pamiątek z czasów wielkiego rozkwitu przemysłowego. Kiedyś swój dom miał tu, między innymi, Julian Tuwim. Dzisiaj, ma On tutaj swoją ławeczkę.