Bazylika Katedralna w Kielcach

Bazylika Katedralna w Kielcach

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny należy do najstarszych i najcenniejszych zabytków Kielc. Znajduje się na Wzgórzu Zamkowym, stanowiąc jego centralny punkt. Świątynia została ufundowana w 1171 roku przez biskupa krakowskiego, Gedeona –wzniesiono ją wówczas w stylu romańskim. Poświęcenia obiektu dokonał prawie pół wieku później biskup Wincenty Kadłubek. Historyczne zawirowania nie omijały świątyni, lecz odbijały na niej swe piętno: padała ofiarą wielu najeźdźców i agresorów i z tego względu musiała być wielokrotnie przebudowywana: obecnie prezentuje styl barokowy. Na wewnętrzny wystrój kościoła składają się dary, które napływały tu przez kolejne lata z rąk różnorodnych darczyńców. Ciekawostką jest fakt, że przez pewien czas nabożeństwa odprawiano przy ołtarzu przeniesionym tu z samej katedry wawelskiej (w późniejszym czasie wybudowano nowe ołtarze, ozdobione stosownymi dziełami malarskimi). Najważniejszym przechowywanym tu przedmiotem jest obraz Matki Boskiej Łaskawej (od 1600 roku) – w 1991 roku został on ukoronowany przez papieża Jana Pawła II. Świątynia nosi honorowy tytuł bazyliki od 1971 roku, kiedy to obchodziła 800 rocznicę powstania, ponadto otrzymała też status Sanktuarium Maryjnego. Obecnie turyści mogą zwiedzać nie tylko wnętrza samego kościoła, ale także skarbiec i katedralne podziemia.