Galerie Sztuki w Kielcach

Galerie Sztuki w Kielcach

W centrum województwa świętokrzyskiego znajduje się kilka godnych uwagi galerii sztuki. Pierwszym z nich jest Biuro Wystaw Artystycznych „Piwnice”, działające od ponad 30 lat. W swej siedzibie, w centrum miasta, prowadzi Galerię Piwnice, w której organizowanych jest wiele interesujących wystaw kieleckiego środowiska plastycznego, liczącego ponad stu artystów plastyków, a także twórców spoza województwa. Innym atrakcyjnym miejscem jest Galeria Fotografii ZPAF. Ciekawa jest Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków. Prezentuje ona obrazy znanych kieleckich plastyków, między innymi. Małgorzaty Bieleckiej, Krzysztofa Jackowskiego, Marka Wawry, Zbigniewa Kurkowskiego. Należy również wspomnieć o Świętokrzyskiej Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta oraz o Galeriii Sztuki Współczesnej Winda z wystawami czasowymi. Prezentowane były tam obrazy Kory Jackowskiej i Kamila Sipowicza, Aleksandra Jasina, Bartłomieja Michałowskiego. Warto zajrzeć również do Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej Dom Praczki, w której zbiorach znajdują się prace wybitnych polskich twórców takich jak między innymi jak Tadeusz Kantor, Władysław Hasior, Jerzy Nowosielski, Jerzy Bereś i Adam Czapla. Można tu oglądać rzeźby, obrazy, instalacje i fotografie. Obok ekspozycji stałej organizowane będą wystawy czasowe, sesje, spotkania, koncerty i przedstawienia dotyczące tematu sacrum.