Historia z łódką w tle

Historia z łódką w tle

Patrząc na herb Łodzi można się łatwo domyślić pochodzenia nazwy miasta. Niestety można się równie łatwo pomylić, ponieważ mimo usilnych starań nie udało się ustalić genezy nazwy tego miasta. Brano pod uwagę opcje łódki, jako środka komunikacji i Łódki, jako nazwy rzeki, pochodzenie od nazwiska Łodzic i od łozy, czyli wierzby, żadna z tych hipotez nie uzyskała stuprocentowego potwierdzenia. Zamieszkująca te tereny w dziewiętnastym wieku ludność niemiecka przyjęła formę Lodz, bądź Lodsch. Z racji rozwiniętego  tam niegdyś przemysłu tekstylnego nazywana też była polskim Manchesterem. Wszystko zaczęło się w 1820 roku, kiedy to decyzją władz rządowych włączono Łódź do grona osad przemysłowych i wyznaczono jej rolę ośrodka tkackiego i sukienniczego. Od tego momentu rozpoczął się rozwój Łodzi przemysłowej.  Jako, że te rejony miały głęboko zakorzenioną tradycję rzemiosła tkackiego zaczęli zjeżdżać na nie niemieckojęzyczni tkacze z Saksonii, Śląska, Wielkopolski, Czech i Moraw. Władze niemieckie wytyczyły dla nich nowa osadę sukienniczą, tak zwane Nowe Miasto.  Dalszy rozwój miasta poskutkował powstaniem kolejnej osady- Łódki. Z małej, liczącej cztery tysiące mieszkańców w 1830 roku, miejscowości powstała ogromne metropolia przemysłowa licząca w 1914 roku pięćset tysięcy dumnych obywateli.