Jak zbudowano nową filharmonię

Jak zbudowano nową filharmonię

Filharmonia Świętokrzyska długo musiała czekać na swoją nową siedzibę. W dniu 25 maja 2006 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej budynku filharmonii w Kielcach. W sierpniu 2007 roku inwestycja została wpisana na listę indykatywną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Operacyjnym ,,Infrastruktura i środowisko” pod nazwą ,, Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach”. Z końcem listopada 2007 opracowany został projekt budowlany wraz z kosztorysem szacunkowym. W dniu 30 maja 2008 roku został przyjęto inwestycję do wykonania. 15 października 2009 roku została podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji, pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” – nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga. W listopadzie 2009 roku za pomocą ciężkiego sprzętu rozpoczęto prace rozbiórkowe zabudowań znajdujących się na palcu budowy. Zgodnie z tradycją, 19 października 2010 roku, zawisła wiecha na przyszłej siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej. W końcu 19 stycznia 2012 nastąpiło uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultur – nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga.