Kościół św. Wojciecha w Kielcach

Kościół św. Wojciecha w Kielcach

Choć murowany budynek nazywany kościołem świętego Wojciecha, który dzisiaj można oglądać w Kielcach, pochodzi z 1763 roku, początki tej świątyni sięgają końca wieku XI. Istnienie tego obiektu zbiega się w czasie z powstaniem samych Kielc – kościółek, zbudowany z modrzewiowego drewna, pełnił funkcję pierwszego obiektu sakralnego, służącego mieszkańcom niewielkiej osady. Najnowsze badania archeologiczne potwierdziły, że w jego pobliżu znajdowały się ludzkie schronienia – świadczy to o tym, że grunty w pobliżu kościoła to zalążek znajdującego się tu dziś miasta. Pierwotnie budynek ten pełnił rolę przycmentarnej kaplicy; do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie pozostałości tej nekropolii, głównie w postaci figury Chrystusa Frasobliwego, na której widnieje napis proszący o okazanie szacunku szczątkom zmarłych. Przed kościołem znajduje się Plac św. Wojciecha, ozdobiony jego figurą i okolony wiekowymi drzewami. W formie gorzkiej, martyrologicznej pamiątki zachowano tu także fragment muru, przy którym w 1943 roku hitlerowcy dokonali publicznej egzekucji żołnierzy Armii Krajowej. Sam kościół osiągnął swój ostateczny wygląd po przebudowie w 1885 roku. Podczas zupełnie nowych prac remontowych w 2006 i 2007 roku odkryto tu także fundamenty innego budynku, który prawdopodobnie pełnił funkcję przykościelnego szpitala (i spłonął podczas pożaru miasta).