Łódź miastem czterech kultur

Łódź miastem czterech kultur

W dawnych czasach, w dwudziestym wieku i na początku dwudziestego wielu Łódź była miastem bardzo tolerancyjnym, całkowicie wolnym od ksenofobii. Łódź była symbolem miasta, które jest tolerancyjne, wolne, bez uprzedzeń, nienawiści rasowej, z tolerancję do innych kultur oraz religii. Miasto nazywano miastem czterech kultur. Łódź była na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku tak różno dna, że kultury i narodowości współistniały razem, prawie się przenikały. Historia jednak zmieniła swoje tory i nie jest to miasto już tak różnorodne i nie panuje już w nim taka tolerancja jak kiedyś. Jednak tą piątką historię miasta ciągle się pielęgnuje. Od wielu lat z wielkim powodzeniem organizowany jest Festiwal Łódź Czterech Kultur. Cztery kultury odnoszą się do kultur żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz oczywiście polskiej. Wszystkie te cztery kultury funkcjonowały w Łodzi, nawet wtedy gdy jakaś narodowość nie zamieszkiwała miasta. Kultura i tradycje zostały tak bogato zakorzenione. Łodz była początkowo maleńką osobą, w której mieszkało całkiem sporo Żydów. Wraz z rewolucją przemysłową miasto rozrosło się i wzrosła ilość osadników Niemiec. W dziewiętnastym wieku w mieście mieszkało nawet więcej Niemców niż Polaków. Wielokulturowa Łódź była w rozkwicie, aż do momentu wybuchu drugiej wojny światowej.