Łódź to miasto kultury żydowskiej

Łódź to miasto kultury żydowskiej

Tak się jakość dziwnie składa, iż Łódź przeciętnemu mieszkańcowi Polski kojarzy się najłatwiej z kulturą żydowską. Wszak nie jest to jedyne miasto, gdzie funkcjonowały liczne diaspory żydowskiej. Duże gminy żydowskiej istniały we Warszawie, Krakowie i w wielu innych miastach przedwojennej Polski. Być może takie skojarzenie z Łodzią funkcjonuje dlatego, iż w miesicie tym żyła stosunkowo liczna grupa zamożnych Żydów. Byli oni właścicielami fabryk produkujących tekstylia, handlowcami i bankierami. Niezależnie od wykonywanej czynności, łódzcy Żydzi byli lepiej wykształceni i zamożniejsi, niż ich pobratymcy z innych polskich miast. Wiązało się to z tym, iż mniejszość ta, starała się budować i utrzymywać liczne świątynie, domy kultury i wiele innych miejsc. Pomimo pogromów z czasów drugiej wojny światowej, przetrwały one do dzisiaj. Są one wizytówką miasta. Dodatkowo włodarze grodu oraz wiele ludzi kultury stara się pielęgnować pamięć o żydowskiej przeszłości miasta. Z tego też powodu jest organizowanych wiele festiwali muzyki i sztuki żydowskiej. Samo to przez się stanowi zachętę dla turysty. Przebywając on do Łodzi może poczuć on klimat żydowskiej przeszłości miasta, spróbować koszernego jedzenia i zwiedzić pożydowskie zabytki. Dlatego warto zaplanować zwiedzanie tego miasta pod tym względem, gdyż tylko Łódź proponuje taką możliwość.