Magia Gór Świętokrzyskich

Magia Gór Świętokrzyskich

Turystyka w Kielcach rozwinęła się dzięki jego malowniczemu położeniu pośród pasm Gór Świętokrzyskich. Wykształciły się w obrębie rozciągającego się niemal równoleżnikowo od Zajączkowa po Góry Pieprzowe. W ciągu milionów lat istnienia, szereg czynników i procesów wpłynął na ich współczesną budowę geologiczną oraz wygląd. Najstarsze osady odkryto na południu w rejonie Kotuszowa. W prekambrze było tutaj morze, w którym gromadziły się piaski i muły. Następnie pod koniec kambru osady zostały sfałdowane przez ruchy górotwórcze fazy świętokrzyskiej i sandomierskiej. Północna część masywu paleozoicznego znajdowała się pod wodami morza, w którym gromadziły się piaskowce i łupki. Późniejsze ruchy górotwórcze utworzyły waryscydy. Przeszłość geologiczna Gór Świętokrzyskich jest bardzo bogata. Charakterystyczne dla krajobrazu Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Region porastają lasy jodłowe (Puszcza Jodłowa) i bukowe. Znajduje się tutaj Świętokrzyski Park Narodowy, odwiedzany każdego roku przez coraz większą liczbę turystów. Gospodarczym i turystycznym centrum regionu są Kielce, a inne ważne ośrodki turystyczne to Święta Katarzyna i Nowa Słupia. Na terenie Kielc oraz w ich okolicach znajdują się dwa pasma: Pasmo Kadzielniańskie oraz Wzgórza Szydłówkowskie.