Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego przybliża zwiedzającym postać sławnego pisarza – choć spora ilość zgromadzonych tu eksponatów wiąże się z jego twórczością artystyczną i stanowi echo jego popularności i szacunku, jakim był otaczany pod koniec życia i po jego zakończeniu, zasadniczym celem ekspozycji jest prezentacja pamiątek po czasach dzieciństwa i młodości literata. Zobaczyć można tu zatem okazałe drzewo genealogiczne, opatrzone herbami szlacheckimi jego przodków, czy też przedmioty, należące niegdyś do jego rodziców. W muzeum znajdują się zainscenizowane pomieszczenia, stylizowane na miejsca, w jakich przebywał na co dzień młody Żeromski: między innymi szkolną klasę, czy uczniowską stancję z XIX wieku. Ekspozycje tworzą autentyczne pamiątki po Żeromskim (zwłaszcza liczne dokumenty), lecz dopełniają je też dzieła sztuki, pozostające jedynie w związku z okresem historycznym, w którego realiach żył pisarz – jako przykład wymienić można chociażby cykl obrazów Artura Grottgera, ilustrujący czas powstania styczniowego na Litwie. Wnętrza muzeum są też ozdobione licznymi fotografiami, prezentującymi krajobrazy okolic Kielc – z uwagi na to, że miejsca znane pisarzowi z czasów młodości zajmowały szczególne miejsce w jego pamięci (świadczy o tym chociażby to, że w swoich książkach umieszczał rozległe opisy rodzinnych stron).