Najważniejsze zabytki sakralne Kielc

Najważniejsze zabytki sakralne Kielc

Jednym z najważniejszych kieleckich zabytków jest barokowa bazylika katedralna, której budowę rozpoczęto w 1171 roku. Jest to budowla trójnawowa posiadająca półkolistą absydę. W osiemnastowiecznym ołtarzu głównym jest obraz Sz. Czechowicza. Jednym z cenniejszych elementów wyposażenia bazyliki jest tryptyk łagiewnicki z około 1500 roku. Tryptyk ten przedstawia koronację Matki Boskiej, świętego Wojciecha oraz świętego Stanisława. Innym bardzo cennym zabytkiem w tym kościele jest obraz namalowany około 1600 roku i przedstawiający Matkę Boską Różańcową Łaskawą Kielecką, jest on słynny cudami. W skarbcu katedralnym są cenne szaty liturgiczne i naczynia, w tym miedzy innymi gotycki kielich z 1362 roku. W podziemiach katedry jest krypta, która kryje w sobie groby kieleckich biskupów. Na ścianie kościoła znajduje się marmurowa tablica, na której umieszczone są jednostki powierzchni, długości oraz ciężaru. Są tam również zasady katechizmu a także litery alfabetu, duże i małe. . Na szczycie Karczówki, najwyższego wzniesieni Kielc jest pobernardyński klasztor oraz kościół św. Karola Boromeusza. Oba te obiekty wchodzą w skład zespołu klasztornego z siedemnastego wieku i zostały ufundowane przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. W kościele znajduje się barokowa figura świętej Barbary. Są jeszcze inne bardzo ciekawe zabytki sakralne w tym mieście.