Nekropolie na terenie Kielc

Nekropolie na terenie Kielc

Najstarszym istniejącym obecnie kieleckim cmentarzem jest Cmentarz Stary, założony na początku XIX wieku. W tamtym okresie jego obszar wyznaczono poza granicami miasta, ale współcześnie znajduje się oczywiście w jego obrębie. Nekropolia ta pełni w zasadzie rolę cmentarza ekumenicznego, ponieważ znajdują się tu groby ludzi różnych wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego (dopiero w późniejszym czasie istnienia wydzielono poszczególne rejony cmentarza). Część tutejszych nagrobków upamiętnia też burzliwą przeszłość Polski: zostali tu pochowani żołnierze, którzy zginęli w trakcie wojen napoleońskich, powstań narodowych (zwłaszcza listopadowego i styczniowego) oraz ci należący do Armii Krajowej. Spoczywają tu także osobistości, które zasłynęły w historii miasta, na przykład Franciszek Ksawery Kowalski – architekt i autor większości projektów zabudowy XIX-wiecznych Kielc. Jego projektu była także inna nekropolia – żydowski kirkut. Podobnie jak inne zabytki związane z Żydami, ten cmentarz został obrócony w ruinę przez hitlerowców i zamieniony przez nich w miejsce straceń. Obecnie teren ten jest zamknięty, zarówno dla zwiedzających, jak i dla celów pochówkowych: znajdują się tu pogrzebane szczątki ofiar niemieckich prześladowań oraz lapidarium, utworzone ze zniszczonych niegdyś nagrobków.