Geopark Świętokrzyski Kielce

Geopark Świętokrzyski Kielce

Idea geoparków zakłada ochronę miejsc o szczególnym dziedzictwie geologicznym, jednocześnie zapewniając rozwój gospodarczy obszaru, na którym się znajdują. Została sformułowana przez Oddział do Spraw Nauki o Ziemi UNESCO na początku drugiej połowy lat 90-tych XX wieku. Kilka lat później, a dokładniej 6 czerwca 2000 roku na greckiej wyspie Lesbos podpisano porozumienie przez cztery założycielskie państwa: Francję, Grecję, Hiszpanię, Niemcy i tak powstała Karta Sieci Geoparków Europejskich. Walory geologiczne rejonu świętokrzyskiego są przeogromne. To nowy rodzaj turystyki, powszechnie znany geoturystyką, który ma za zadanie podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy o przeszłości geologicznej, a także walorów przyrody nieożywionej. Geopark Świętokrzyski Kielce podjął starania o wpisanie w Sieć Geoparków Europejskich. Obszar świętokrzyski posiada bogatą przeszłość geologiczną, tutaj znajdują się najstarsze góry z orogenezy kaledońsko-hercyńskiej. Na tym terenie występują skały, które reprezentują większość okresów geologicznych w dziejach Ziemi, a liczne pozostałości dawnego górnictwa kruszcowego nadają mu specyficzny krajobraz, również antropogeniczny, którego próżno szukać w innych częściach kraju. Rozwinięty przemysł wydobywczy ułatwił późniejsze prace geologiczne wykonywane przez naukowców z całego kraju.