Reprezentacyjna ulica Kielc

Reprezentacyjna ulica Kielc

Ulica Henryka Sienkiewicza stanowi nie tylko główną oś miasta, ale biegnie też pomiędzy najciekawszymi jego zabytkami – również ze względu na to przechodzi tędy główny szlak turystyczny miasta. Przechodząc tędy, można podziwiać mieszczańskie kamienice sprzed dwóch i trzech wieków. Znajdują się tu hotele Bristol i Wersal, wznosi się okazały Teatr imienia Stefana Żeromskiego. Najwyższym budynkiem wznoszącym się przy tej ulicy jest ekumeniczny kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Trasę samej alei wyznaczono pod koniec XVII wieku, kiedy skupisko budynków nie było jeszcze zbyt duże, a drogi nie posiadały żadnej nawierzchni. Trakt łączył posiadłości biskupie z zabudowaniami mieszczan, stojącymi poniżej Wzgórza Zamkowego. Na początku XIX wieku, gdy ówczesne władze carskie postanowiły unowocześnić przestrzeń miasta, ulica została wybrukowana i nazwana imieniem Wielkiego Księcia Konstantego. Wtedy też jej zabudowa została wzbogacona o szereg budynków użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, itp.). Później, wraz ze zmianą sytuacji politycznej zmieniła się także nazwa ulicy – gdy Kielce dostały się pod panowanie Cesarstwa Austriackiego (a później Austro-Węgier), reprezentacyjna ulica przybrała miano cesarza Franciszka Józefa. Henryka Sienkiewicza, polskiego wybitnego pisarza, wybrano na patrona alei w 1919 roku.