Rozwój gospodarczy i intelektualny Łodzi

Rozwój gospodarczy i intelektualny Łodzi

Potęgę Łodzi stworzył przemysł włókienniczy, który ma coraz mniejsze znaczenie. Obecnie dla rozwoju Łodzi ma znaczenie rozwój nowych technologii i infrastruktury. Łódź obecnie jest jednym z dominujących europejskich ośrodków produkcji sprzętu AGD. Łódź oprócz rozwoju gospodarczego troszczy się również o rozwój inteligencji. Łódź posiada takie instytucje nauki jak: Instytut Technologii Bezpieczeństwa, Instytut Energetyki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Włókiennictwa, Instytut Medycyny Pracy, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii UNESCO, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych. Łódź posiada także 28 uczelni wyższych, (wśród, których tylko 6 jest uczelniami państwowymi). Miasto posiada sześć najważniejszych bibliotek: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Łódź dba o swój rozwój gospodarczy i intelektualny. Chociaż nie jest już centrum włókiennictwa, jest dobrze rozwiniętym miastem. Powstał Honorowymi Obywatelami Miasta Łodzi są m.in. takie osobistości jak: Marek Edelman, Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Roman Polański, Andrzej Sapkowski, Andrzej Wajda.