Sabat czarownic na Łysej Górze

Sabat czarownic na Łysej Górze

Gdzie spotykają się czarownice? Każdy dobrze wie, że na Łysej Górze. Skąd wzięło się to przekonanie? Nie wiadomo. W polskiej tradycji zakorzeniło się jednak sformułowanie, że najbardziej znanym miejscem spotkań jest właśnie Łysa Góra, położona na terenie Gór Świętokrzyskich. Jej szczyt wznosi się na wysokość 593 m n.p. m. Tajemnicza, owiana legendami góra od dawna skupia na sobie uwagę nie tylko turystów, ale także naukowców. Od setek lat zbierają się w tym miejscu wiedźmy. Tutaj palą ogniska, warzą trucizny, które szkodzą ludziom. Po północy czarownice siadają na miotły i z wyciem wichru sfruwają z góry. Legenda wiąże się ze starym obrzędem słowiańskim palenia ogni czerwcowych. Później starano się też nadać mu charakter chrześcijański, przez połączenie z odpustem Zielonych Świąt. Kiedy wszystkie czarownice zleciały się na górę, rozpoczynały się uroczystości. W blasku ognia kłaniały się najważniejsze wiedźmy sabatu – wielkiej czarownicy, która skinieniem głowy przyjmowała pozdrowienia. Następnie przychodził czas na wieczerzę, później rozpoczynano tańce. W pierwszej parze, prowadzona przez czarta szła czarownica ubrana w czarne aksamity. W czasie sabatu czarownice doskonaliły swoje rzemiosło, przygotowywały nowe czary, dzieliły się radami oraz sporządzały tajemnicze mikstury. Gdy nastawał brzask wiedźmy wsiadały na miotły i odlatywały do swych domów.