Sanktuarium w Łagiewnikach – mekka dla pielgrzymów

Sanktuarium w Łagiewnikach – mekka dla pielgrzymów

Podczas gdy turyści zadowolą się zwiedzaniem najbardziej znanych atrakcji miasta Łodzi pielgrzymi poszukujący również doznań natury duchowej obiorą niewątpliwie kierunek na Łagiewniki, gdzie pośród wspaniałej przyrody znajduje się kompleks sakralny składający się z zabytkowego Kościoła Świętego Antoniego wraz z przylegającym do niego Klasztorem Ojców Franciszkanów oraz dwiema Kapliczkami: Świętego Rocha i Świętego Antoniego. Historia powstania sanktuarium związana jest z siedemnastowieczną legendą o ukazaniu się prostemu cieśli świętego Antoniego w lesie łagiewnickim. Gdy wydano zezwolenie na budowę w tym miejscu świątyni na Wzgórzu Wyglądnica oddano kapliczkę pod pieczę franciszkanów, którzy wybudowali obok również swój kompleks klasztorny. Był to drewniany kościół o trzech wieżach. Budowę kościoła murowanego rozpoczęto już w osiemnastym wieku. Kościół został urządzony w stylu barokowym, na planie krzyża, z półkoliście zamkniętymi nawami, barokową amboną oraz rokokowym prospektem organowym. Znajduje się tam słynący z łask obraz świętego Antoniego, do którego pielgrzymują wierni z całej Polski. W polichromowanym ołtarzu znajdują się w zasadzie dwa obrazy świętego Antoniego Padewskiego. Działał tam również błogosławiony ojciec Rafał Chyliński, co jest obecnie dodatkowym powodem wyboru tego miejsca na cel pielgrzymek.