Skutki wieloletnich zaniedbań

Skutki wieloletnich zaniedbań

„Małe dzieci, małe problemy, duże dzieci, duże problemy”. Tak głosi pewne znane powiedzenie. Można je z powodzeniem zastosować także do miast. Im większe miasto, tym skala problemów większa. A im miasto większe, a w dodatku z jakiś względów zaniedbane, to tym gorzej i trudniej jest wyprowadzić je na prostą. Łódź jest miastem, które ma właśnie tego typu problem, który od wielu lat utrudnia jej bardziej skuteczne rywalizowanie z innymi miastami o turystów, czy nowe firmy. Jest jednym z największych miast w Polsce, ale po drugiej wojnie światowej było ono traktowane przez władze, z nie do końca znanych przyczyn, zupełnie po macoszemu. Skąpiono środków na niemal wszystkie niezbędne remonty i inwestycje, które sprawiłyby, że miasto mogłoby się dobrze rozwijać. Skutki tych wieloletnich i co najgorsze, permanentnych zaniedbań są obecnie katastrofalne dla miasta. Bardzo duża liczba miejskich kamienic została w ten sposób doprowadzona do stanu, w którym nie opłaca się już ich naprawiać i trzeba będzie je wyburzyć. Remont wielu innych pochłania ogromne środki, bo trzeba wymieniać wszystko. A przecież większość z tych budynków była postawiona bardzo solidnie i gdyby były tylko na bieżąco konserwowane, tak jak wszystkie budynki się remontuje, to obecnie nie byłyby w tak opłakanym stanie. Do tego dochodzi fakt, że wiele z tych kamienic nie było modernizowanych w żaden sposób, co oznacza, że wiele z nich nie spełnia obecnie podstawowych choćby warunków sanitarnych.