Zespół zabytków znajdujących się w Łodzi

Zespół zabytków znajdujących się w Łodzi

Łódź to miasto pełne zabytków, a duża część z nich to budynki architektury sakralnej i rezydencjonalnej. Ilość kościołów, pałaców i kamienic jest tu tak duża i różnorodna, że może budzić zachwyt wśród miłośników dawnego budownictwa. W mieście znajduje się zespół klasztorny Franciszkanów, wiele kaplic drewnianych, mnóstwo kościołów rzymskokatolickich, a nawet Cerkiew Archikatedralna. Na uwagę zasługuje słynna ulica Piotrkowska, gdzie znajduje się bardzo wiele przeważnie dziewiętnastowiecznych kamienic. Miasto może poszczycić się kilkunastoma pałacami, by wspomnieć choćby o Pałacu Juliusza Heinzla, gdzie obecnie mieści się Urząd Miasta. Wiele muzeów znajduje się właśnie w budynkach pałacowych miasta. Również architektura przemysłowa ma w Łodzi duże znaczenie. Są tu zabytki tkalni, fabryk, a także osiedli robotniczych. W końcu należy wspomnieć o budynkach użyteczności publicznej z Ratuszem miejskim na czele. Do tego typu zabudowań należą także: zespół budynków straży pożarnej, Lecznica „Pod koniem”, Bank Państwa Łodzi, oraz Szkoła Zgromadzenia Kupców. W Łodzi mieszkała duża społeczność żydowska, z tego też względu na uwagę zasługuje fakt, że w mieście znajduje się największy cmentarz żydowski w Europie, gdzie stoi też Mauzoleum Izraela Poznańskiego. Jest to największy na świecie żydowski budynek cmentarny.