Przyciąga nie tylko nazwą

Przyciąga nie tylko nazwą

Polskie miasta maja bardzo ciekawe i zawiłe historie. Wędrując palcem po mapie kraju napotykamy wiele ciekawych i zwracających na siebie uwagę nazw. Niektóre z nich wywołują bezpośrednie skojarzenia. Jednym z takich właśnie miast jest Łódź. Położona w środkowej części kraju w roku 1945 była przejściową siedzibą władz państwa. Osada nad Pilicą otrzymała pozwolenie na organizowanie targów w roku 1423 roku. Będąca małym miasteczkiem Łodź rozwijała się w Kierku rolnictwa. Z czasem powstawały młyny, warsztaty bednarzy, szewców, rzemieślników i kołodziejów. Z czasem rosła liczba ludności i uprawianych areałów ziemskich. Najazdy szwedzkie doprowadziły do upadku i wyludnienia miasta. Lata świetlności Łódź przypadają na 30 dziewiętnastego wieku. Wtedy to zaczęły powstawać tu wielkie manufaktury. Zaczął kwitnąć przemysł zwłaszcza włókienniczy. Miasto eksportowało swoje wysokojakościowe wyroby do Chi oraz Rosji. Manufaktury przyciągnęły za sobą pierwsze banki, które szczególnie zajmowały się udzielaniem kredytów handlowych. Miasto to dawało wiele możliwości tak pracy jak i rozwoju intelektualnego. Przyciągała nie tylko nazwą, ale i czynnikami ekonomicznymi zwłaszcza w okresie dynamicznego rozwoju.