Festiwal Dialogu Czterech Kultur – wielkim wydarzeniem europejskim

Festiwal Dialogu Czterech Kultur – wielkim wydarzeniem europejskim

Europejczycy bardzo lubią wydarzenia kulturalne, tzw. ponad podziałami, których zadaniem jest ponowna integracja ludzi mających różne poglądy, kultury, wyznania. Takie imprezy dobrze się wpisują w europejskie wydarzenia kulturalne, uczestniczy w nich wiele turystów z wielu państw. Festiwal Dialogu Czterech Kultur, jest największym w Europie przedsięwzięciem, mającym na celu wykazanie potrzeby dogadania się różnych narodów. Dlaczego właśnie Łódź jest miejscem festiwalu? W czasach rozkwitu przemysłu w tym mieście, żyły tu razem, wspólnie pracowały, szanowały się i starały zrozumieć cztery narodowości. Niemal dwieście lat panowała harmonia, zakłócona dopiero działaniami II wojny światowej i sytuacją powojenną, absolutnie nie sprzyjającą demokratycznemu społeczeństwu Łodzi, bo takim praktycznie było. Łódź została praktycznie miastem monokulturowym, nie mającym już u siebie miejsca do życia dla innych. Zakończył się okres bogatej historii miasta, nadszedł komunizm z jego wszystkimi najgorszymi cechami. Festiwal Dialogu nawiązuje do tamtych czasów, a jego głównym przesłaniem ma być przełamanie barier pomiędzy różnymi kulturami. Dlatego Łódź jest najlepszą scena dla takiego wydarzenia. Przedstawiciele krajów o odmiennych kulturach, odkrywają siebie na nowo, poznają swoje kultury, tradycje, sztukę, kuchnię – dla turystów jest to bardzo atrakcyjny czas w Łodzi.