Historia Kościoła Garnizonowego w Kielcach

Historia Kościoła Garnizonowego w Kielcach

W licznym gronie zabytkowych kościołów znajdujących się w centrum Kielc, jeden wyróżnia się jako budowla tego typu z najbardziej urozmaiconą przeszłością. Dzisiejszy Kościół Garnizonowy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, od chwili swego powstania, czyli od początku XX wieku, pełnił funkcję świątyni prawosławnej – była to cerkiew św. Mikołaja. Była to druga świątynia dla wyznawców prawosławia, z tym że ta służyła tylko stacjonującym nieopodal żołnierzom. Swoją rolę pełniła jednak krótko: już podczas I wojny światowej budynek ten służył jako miejsce przetrzymywania jeńców wojennych, a w późniejszym czasie także za magazyn. W 1925 roku obiekt dostał się w ręce Garnizonu Kieleckiego Wojska Polskiego i z jego inicjatywy dokonano przebudowy, w efekcie której kościół był przystosowany do odprawiania nabożeństw w obrządku rzymskokatolickim. Rok później świątynia została poświęcona i przemianowana na nazwę, którą nosi do dzisiaj. Jej wyposażenie pochodzi właśnie z tego okresu, nie licząc drzwi, dzwonu i kamiennej balustrady, które pochodzą z nieistniejącej już cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego. Dawny charakter kościoła wojskowego podkreślają umieszczone wewnątrz liczne tablice pamiątkowe, czczące pamięć zawodowych żołnierzy i bojowników-amatorów, którzy zginęli w obronie kraju.