Zabytki przemysłowe w Łodzi

Zabytki przemysłowe w Łodzi

Zarówno Kraków, Warszawa, Gdańsk czy też Poznań słynną ze swoich zabytków. W miastach tych pełno jest atrakcji sięgających nawet wczesnego średniowiecza. Jest w nich wiele kościołów epoki gotyku, baroku i klasycyzmu. Związane to jest z tym, iż miasta te powstały i rozwijały się w stuleciach wcześniejszych, aż do rozbiorów Polski. Epoka przemysłowa dla tych grodów była dalszym etapem rozwoju miasta. Natomiast Łódź powstała w pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia, jako miasto przemysłowe. Dlatego w mieście tym brakuje zabytków z okresów świetności Polski. Nie oznacza to, iż miasto to nie posiadało pięknych kościołów. Po prostu są inne, niż w wyżej wymienionych miastach. Ich rozwój i powstanie jest związane z łódzkim przemysłem. Dlatego też obok świątyń wszelkich wyznań znajdują się budynki przemysłowe. Stanowią one zabytki, którymi może chwalić się miasto. Zabudowa przemysłowa nie jest eksponowana jako atrakcja w wyżej wymienionych miastach. Raczej ukrywa się ją przed oczyma turysty. W Łodzi jest inaczej. Miasto to potrafi zaadaptować budynki po przemysłowe na galerie handlowe, muzea i ekskluzywne mieszkania. Dlatego też warto pojechać i zobaczyć przemysłową Łódź.