Jaskiniowy raj Gór Świętokrzyskich

Jaskiniowy raj Gór Świętokrzyskich

Speleologia to nauka o jaskiniach, a speleologowie to ludzie, którzy penetrują i badają takie formacje. Jak powstają jaskinie? Wszystko uwarunkowane jest podłożem geologicznym, a także procesami krasowienia, które polegają na rozpuszczeniu skał powierzchniowych i podziemnych i stanowią przykład wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają między innymi wapienie i dolomity, które budują również część pasm Gór Świętokrzyskich. Jaskinie charakteryzują się pewnymi formami naciekowymi: stalagmity, stalaktyty, stalagnaty. Turystyka w Kielcach mogła rozwinąć się dzięki okolicznym górskim krajobrazom. Rejon może się poszczycić tym, że to pierwszy region w Polsce, który ma aktualny inwentarz jaskiń. Najbardziej znaną z jaskiń jest Jaskinia Raj, która położona jest w pobliżu Chęcin. Wejście do jaskini prowadzi przez pawilon wejściowy, w którym mieszczą się kasy biletowe, kawiarnia i muzeum. Wystawa muzealna przedstawia geologię, historię i znaleziska archeologiczne oraz paleontologiczne wydobyte podczas eksploracji jaskini podczas przeprowadzanych badań naukowych. Jaskinia Raj jest niewielka, łączna długość jej korytarzy wynosi 240 m. Jaskinia wchodzi w skład rezerwatu przyrody i udostępniana jest do ruchu turystycznego. Dlatego będąc w Kielcach warto udać się w okoliczne rejony Gór Świętokrzyskich.