Las Łagiewnicki – zielone płuca Łodzi

Las Łagiewnicki – zielone płuca Łodzi

Po spacerach wśród miejskiej dżungli, zwiedzaniu zabytkowych hal fabrycznych, Galerii Wielkich Łodzian na ulicy Fabrycznej i upojnych wieczorach w kawiarnianych ogródkach każdemu turyście przyda się odetchnąć nieco od zgiełku miasta wśród prawdziwej zieleni. Łagiewniki to teren leśny znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Jest to nie tylko największy teren rekreacyjny miasta Łodzi, ale jednocześnie największy w Europie kompleks leśny położony w granicach miasta. Nazwa pochodzi od znajdującej się tutaj niegdyś osady służebnej miasta Zgierza (mieszkańcy osady sporządzali dla grodu tak zwane łągwie, czyli naczynia skórzane i drewniane oraz beczki do przechowywania napojów). Las (będący pozostałością Puszczy Łódzkiej) charakteryzuje się zróżnicowanym terenem wyżynnym, a część jest niedostępna dla turystów ze względu na swój charakter rezerwatu przyrody. Ze względu na jednoczesną ochronę przyrody oraz popularyzowanie jej wytyczono tam specjalne szlaki piesze i rowerowe, którymi poruszają się zwiedzający. Oprócz dzikiej, naturalnej przyrody atrakcją dla turystów są znajdujące się tam zabytki: Pałac Juliusza Heinzla w Łagiewnikach, zabytkowy Cmentarz w Łodzi-Łagiewnikach, Klasztor Franciszkanów, Kapliczka świętego Rocha oraz Kapliczka świętego Antoniego, a także Łódzki Klub Jeździecki.