Łódź kolebką polskiego filmu

Łódź kolebką polskiego filmu

Każdy przeciętny człowiek na świecie, tak na całym świecie, kojarzy to miasto z filmami. Każdy wie, że istnieje tutaj jedna z lepszych w świecie ze szkół filmowych. Wiadomo powszechnie, że śmietanka polskich twórców filmowych miała coś wspólnego z Łodzią. Wajda, Cybulski, Polański i wielu innych znanych filmowców było lub jest związanych z tym miastem. Wobec takiego faktu żaden z szanujących się turystów nie może być obojętnym. Trzeba wszak zobaczyć, co kolebka polskiego przemysłu filmowego sobą prezentuje. W obecnych czasach, kiedy to istnieje łatwy dostęp do informacji, zwiedzanie planuje się przy pomocy Internetu. On to może wskazać miejsca, które należy zwiedzać. Wobec tego warto zaplanować podróż w taki sposób, aby zapoznać się z filmowym dorobkiem miasta. Zobaczyć chociaż bryłę budynków słynnej na cały świat łódzkiej filmówki. Można postarać się o pójście na seans filmowy, gdzie uczęszczają słuchacze i wykładowcy tej słynnej szkoły. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, iż repertuar w takim kinie będzie szczególny. A gdy by tak w ciągu jego trwania spotkać kogoś ze sław? Być może udałoby się zaplanować w taki sposób zwiedzanie filmowego dziedzictwa miasta, że cały czas zostałby spędzony w kinie, gdzie grane były filmy mistrzów? Być może plany powzięte w kierunku zapoznania się z filmowym dziedzictwem Łodzi rozczarują nas? Wówczas pod stopami turystów roztrzaskają się wszelkie mity, jakie hodowaliśmy na ten temat. To też jest dobra przyczyna, aby zwiedzać to miasto na taki niekonwencjonalny sposób.