Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich

Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich

Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Jej wysokość wynosi 612 m n.p.m. Znajduje się w obszarze ścisłej ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Potocznie grzbiet nazywa się Górą Świętej Katarzyny. Masyw posiada dwa wyraźne wierzchołki. Pierwszy nazywany jest Skałą Agaty lub Zamczyskiem. Na drugim postawiony jest Krzyż, replika z 1930 roku. Góra jest zbudowana z kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej i południowej szczyt otaczają gołoborza. Porośnięta jest lasem jodłowo-bukowym. Przez Łysicę wiedzie czerwony szlak turystyczny im.Edmunda Massalskiego: z Gołoszyc do Kuźniaków. Łysica jest najniższym szczytem należącym do Korony Polskich Gór. U jej wzniesienia znajduje się Klasztor Bernardynek w miejscowości Święta Katarzyna, zwanej przez miejscowych Kaśką. Od klasztoru na szczyt idzie się około 40 minut. Fauna występująca na Łysicy to gnieżdżące się tam orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy. Podania mówią, że u podnóża Łysicy istniała kiedyś pogańska świątynia, na miejscu której obecnie znajduje się klasztor sióstr bernardynek. Ze względu na to iż Łysica ma tylko 612 m n.p.m. jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również szczytem łatwym do zdobycia, nawet dla osób mało wprawionych w wspinaczce górskiej. Śmiało można od niej zacząć zdobywanie polskich szczytów.