Geopark Kadzielnia w Kielcach

Geopark Kadzielnia w Kielcach

Kielce to największe miasto województwa świętokrzyskiego. Aby sprawdzić atrakcje turystyczne miasta wystarczy do wyszukiwarki wpisać frazę turystyka Kielce. Będąc na miejscu warto odwiedzić w centrum kamieniołom z XVII wieku, w którym wydobywano skały wapienne i inne kruszce. W 1962 ostatecznie zamknięto kamieniołom, a wokół samego wyrobiska postawiono barierki i stworzono alejki spacerowe pośród skał. Teren leży na obszarze rezerwatu przyrody nieożywionej. Warto wiedzieć, że znajduje się tu największe zagęszczenie jaskiń na całej Kielecczyźnie. Sam Geopark Kadzielnia znajduje się w Paśmie Kadzielańskim, a najwyższe wzniesienie zazwyczaj nazywa się Skałką Geologów, będący reliktem dawnej Góry Kadzielnia. To niezwykłe miejsce pod względem dydaktycznym, naukowym oraz krajobrazowym. Wapienne podłoże rezerwatu Kadzielnia jest także stanowiskiem występowania wielu rzadkich i chronionych gatunków flory, a w jaskiniach występują cenne gatunki nietoperzy i pająków. U stóp ściany skalnej powstał park rekreacyjny, w którym znajduje się amfiteatr. Okoliczne jaskinie Kadzielni są miejscem występowania zjawisk krasowych w Górach Świętokrzyskich, czemu sprzyja wapienne podłoże geologiczne. W okolicach udokumentowano 26 jaskiń. W planach jest również stworzenie podziemnej trasy turystycznej, która ma na celu połączenie okolicznych jaskiń.