Muzeum Pamięci Narodowej w Kielcach

Muzeum Pamięci Narodowej w Kielcach

W Kielcach najwyższym wzniesieniem jest góra Brusznia, która ma wysokość 312 m n.p.m. i leży około pięciu kilometrów od centrum miasta. Porasta ją całkowicie las w przeważającej części sosnowy. To właśnie tutaj na tym szczycie odbyło się tajne spotkanie powstańców styczniowych, którzy planowali odbicie Kielc z rąk Rosjan. Kielce również mają swoją martyrologiczną historię a świadectwem ciężkich lat okupacji niemieckiej i późniejszych czasów powojennych związanych z okupacją Polski przez Związek Radziecki jest Muzeum Pamięci Narodowej znajdujące się w dawnym więzieniu. Więzienie to powstało jeszcze w czasach zaborów, jednak najtragiczniejszym okresem były lata 1939 – 1956. W Budynku tym urzędowało i Gestapo, i NKWD i bezpieka. Gestapowcy w kaplicy więziennej zrobili izbę tortur, władze bezpieki osadzali tutaj przeważnie politycznych więźniów. W 1945 roku przed kieleckim więzieniem miała miejsce akcja żołnierzy AK, która zakończyła się uwolnieniem z kieleckiego więzienia około siedmiuset więzionych w nim ludzi. Akcja dowodził major A. Heda o pseudonimie Szary. Dla upamiętnienia tego wydarzenia na budynku jest tablica a w pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia zostało utworzone muzeum. Eksponatami są zarówno pomieszczenia, takie jak karcery czy wieżyczka strażnicza oraz przedmioty związane z tym okresem. Można zobaczyć miejsce, w którym byli rozstrzeliwani więźniowie a także hak, na którym wieszano skazańców.