Najstarszy dąb w Górach Świętokrzyskich

Najstarszy dąb w Górach Świętokrzyskich

Odwiedzając Ziemię Kielecką wraz z Górami Świętokrzyskimi każdy powinien zatrzymać się przy najstarszym drzewie w Polce. Dąb Bartek według źródeł ma ponad 600 lat. Nazwa dębu wzięła się od pobliskiej wsi –Bartków. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedno z najbardziej znanych drzew w Polsce. Popularność zawdzięcza swej budowie oraz latom istnienia. Jego średnica wynosi 3,14 m, a obwód 9,85 m. Wysokość drzewa dochodzi do 30 m. W latach międzywojennych uznawany był za najokazalszy i najcenniejszy zabytek przyrody ożywionej w Polsce. Dąb w dalszym ciągu daje owoce i przyrasta. Drzewo jest pomnikiem przyrody od 1952 roku. Według legend w cieniu korony drzewa odpoczywali królowie Polscy – Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło i Stanisław August Poniatowski. Krążą również legendy o ukrytych skarbach w drzewie. Aktualnie dąb stał się symbolem Gór Świętokrzyskich. Sędziwe już drzewo w ostatnich czasach podupadło na zdrowiu. W 2011 roku, podjęto próby ratowania obumierającego drzewa. Do najnowszych koncepcji akcji ratowniczych należy wykonanie futurystycznego łuku, do którego drzewo mogłoby być podwieszone. Ma to uniknąć ewentualnego złamania lub wywrócenia się drzewa Koszt realizacji inwestycji wynosi 2 miliony złotych. Ministerstwo Środowiska wstępnie zgodziło się przeznaczyć pieniądze na ten cel.