Od Wyższej Szkoły Pedagogicznej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Od Wyższej Szkoły Pedagogicznej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W 29 września 1973 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska w Kielcach została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Prowadziła 14 kierunków dziennych i zaocznych studiów magisterskich. Nowością było wprowadzenie obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. 7 września 1979 roku szkoła została nazwana imieniem Jana Kochanowskiego. W 1980 roku powołano pierwsze kierunki studiów podyplomowych. Od sezonu 1981/1982 stworzono Wydział Zamiejscowy WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1992 roku działał tam już Wydział Zarządzania i Administracji, który zaczął kształcić na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz politologia. Pierwszym dziekanem i faktycznym jego twórcą został dr hab. Ryszard Czarny. W roku 1997 wydział zamiejscowy w Piotrkowie zamieniono w filię tejże uczelni. Od 2000 roku WSP nadano tytuł Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego. W roku 2004 uczelnia włączyła się w międzynarodowy program SOCRATES/ERASMUS oraz Europejski System Transferu Punktów ECTS. 23 stycznia 2008 roku Sejm RP przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na mocy ustawy od 1 października 2011 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach stał się uniwersytetem klasycznym. Pełna nazwa brzmi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.