Fauna w Świętokrzyskim – modraszek telejus

Fauna w Świętokrzyskim - modraszek telejus

Jednym z przedstawicieli fauny typowej dla województwa świętokrzyskiego jest modraszek telejus. Należy on do gatunku motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyta społecznego mrówek. Zasiedla przede wszystkim łąki oraz doliny dużych rzek. Zamieszkuje również łąki górskie w Alpach, gdzie spotykany jest na wysokości do 2000 m n.p.m. Jest to gatunek ginący w Europie, w Unii Europejskiej objęty ochroną obszarową sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce podlega on również ochronie prawnej. Jest to piękny, choć niezbyt duży motyl. Samice składają jajeczka na nierozwinięte kwiatostany krwiściągu. Wylęgające się larwy wgryzają się do kwiatów i przez pewien czas odżywiają ich tkankami. Później opuszczają kwiaty i spadają na ziemię, żywiąc się mrówkami z rodzaju wścieklica, wykorzystując do tego substancje imitujące feromony mrówek. Traktowane są wtedy przez mrówki jak ich własne, zagubione larwy. Gąsienice modraszka telejusa prowadzą drapieżny tryb życia – zjadają larwy gospodarza. Po przezimowaniu i okresie wiosennym w lipcu i sierpniu owady mają już dorosłą postać. Obecnie lokalne populacje modraszka są zagrożone ze względu na wywołane przez człowieka zmiany warunków środowiska, na przykład zmiany stosunków wodnych i obniżenie się poziomu wód gruntowych. Zabezpieczeniem dla ginącego gatunku będzie propagowanie odpowiednich obszarowo jej form ochrony .