Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Jednym z najważniejszych zabytków kieleckich jest dawny, siedemnastowieczny pałac biskupów krakowskich ufundowany przez Jakuba Zadzika, który był biskupem chełmińskim, kanclerzem wielkim koronnym a do śmierci był natomiast biskupem krakowskim. Od 1971 roku pałac ten stał się siedziba Muzeum Narodowego, gdzie zgromadzono meble, dzieła malarskie oraz ceramikę i tkaniny. W tym budynku jest również Galeria Malarstwa Polskiego, która reprezentuje twórczość malarzy polskich od XVII wieku do rozpoczęcia drugiej wojny światowej a także Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego i Muzeum Legionów Polskich, ze względu na fakt, że w 1914 r., był tu sztab i kwatera Marszałka. Sanktuarium zostało otwarte z inicjatywy byłego legionisty, którym był ówczesny wojewoda kielecki dr Dziadosz w 1938 roku i ze względu na wojnę, która wybuchła rok później przetrwało tylko rok. Niestety pamiątki po marszałku Piłsudskim zostały zniszczone. Sanktuarium zostało zrekonstruowane w grudniu 1990 roku. Dużym zainteresowaniem cieszy się również wystawa uzbrojenia nie tylko europejskiego ale również i wschodniego, która została zorganizowana w jednej z sal dawnego Sanktuarium. Wiele z eksponatów można zaliczyć do posiadających dużą wartość historyczną i zaliczyć do nich można, na przykład miecz miejski z siedemnastego wieku, czy rapier niemiecki z przełomu wieków szesnastego i siedemnastego. Eksponaty te zachwycą nie tylko miłośników broni.