Park „Szarych Szeregów” w Łodzi

Park „Szarych Szeregów” w Łodzi

Park ten jest jednym z ciekawszych parków Łodzi nie tylko ze względu na swoją bogatą w atrakcje (zarówno dla mieszkańców jak i turystów) infrastrukturę: ogródek jordanowski dla dzieci, ogólnie dostępną pływalnię (bilety w cenie: 4-7 złotych), ale też na swój historyczno-martyrologiczny charakter. Dawniej nosił on nazwę Parku Promienistych, do dzisiaj stoi tam zdewastowany pomnik Młodzieżowego Oddziału „Promieniści” (odsłonięty przez brygadę harcerską w roku 1963.), w formie głazu znajdującego się w pobliżu placu zabaw dla najmłodszych. Park położony jest na styku ulic: Głowackiego, Staszica, Plater, Górniczej, Marysińskiej i Boya-Żeleńskiego, czyli na terenie, które w czasach okupacji stanowiły tereny dawnego getta żydowskiego. Park powstał w latach 1961-1964. Znajduje się tam również pomnik Martyrologii Dzieci, tak zwany Pomnik Pękniętego Serca, odsłonięty ku pamięci dzieci pomordowanych w ramach znajdującego się tam w czasie drugiej wojny światowej prewencyjnego obozu policji bezpieczeństwa dla młodzieży polskiej w Łodzi (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei). Pomnik powstał dzięki inicjatywie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Przemyślu. Co roku w Międzynarodowy Dzień Dziecka 1. czerwca organizowane są tam uroczystości ku pamięci pomordowanych dzieci oraz wręczane są medale „Serce Dziecku”.