Piękne miasto Kielce zaprasza

Piękne miasto Kielce zaprasza

Kielce są pięknym miastem o długiej ponad dziewięćsetletniej tradycji a początki miasta są wiązane z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego. Według legendy w miejscu, w którym są Kielce była polana na której zasnął kiedy się zgubił a nazwa Kielce była na początku Kiełce na pamiątkę znalezionych tam tajemniczych kłów. Inne nazwy z tego miejsca też mają początek w tej samej legendzie i tak strumień nazywa się Silnica, albowiem to woda z tego źródła przywrócił siły księciu a stojący tu kościół jest pod wezwaniem św. Wojciecha, ponieważ według legendy właśnie ten święty objawił się temu księciu. Na wzgórzu Karczówka wydobywano rudę ołowiu zwaną galeną. Z dwóch dużych samorodków tej rudy wyrzeźbiono dwie święte figury a jedna z nich jest św. Barbara, która znajduje się w kościele na Karczówce i jest wotem za uratowanie Kielc od panującej w tym czasie zarazy. W centrum Kielc niedaleko Pałacu Biskupiego jest Pałac Tomasza Zielińskiego, który był naczelnikiem powiatu. Przybył do Kielc w 1846 roku i utworzył tutaj siedzibę kolekcjonera, która stała się jednym z pierwszych muzeów. Stworzył tu zbiór, który ma dużą wartość artystyczną a składała się z czterystu obrazów malarstwa europejskiego, poza tym około siedemset rysunków, a grafik ponad trzy tysiące dwieście, nie mówiąc o innych eksponatach. Niestety po jego śmierci kolekcja przepadła. W 1970 roku odnaleziono malowidła na ścianach i sufitach a teraz znajduje się tutaj Dom Środowisk Twórczych.