Pierwszy w Polsce kościół ekumeniczny

Pierwszy w Polsce kościół ekumeniczny

Kielce, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, mogą poszczycić się tym, że posiadają na swoim terenie świątynię ekumeniczną: budynek, w którym odprawiane są nabożeństwa według kilku różnych obrządków wiary chrześcijańskiej. Mowa o kościele ewangelicko-augsburskim pod wezwaniem Świętej Trójcy, ulokowanym przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Powstanie tej świątyni było związane z poszerzaniem się grona protestantów wśród mieszkańców miasta – byli to głównie specjaliści do spraw górnictwa i rzemieślnicy. Środowiska te zabiegały o wybudowanie stosownej dla nich świątyni już na początku wieku XIX – starania te zakończyły się sukcesem w 1837 roku, kiedy wzniesiono klasycystyczny budynek sakralny. Niestety kościół popadł w ruinę w czasach powojennych, co było spowodowane głównie spadkiem liczby wiernych, którzy mogliby z niego korzystać. Przez dłuższy czas budynek ten był siedzibą parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po gruntownym remoncie i odrestaurowaniu, świątynia otrzymała status Ekumenicznej Świątyni Pokoju i jako taka, jest pierwszym takim kościołem w Polsce. W praktyce oznacza to, że na terenie budynku cyklicznie odprawiane są nabożeństwa dla wiernych różnych wyznań: ewangelickiego i rzymskokatolickiego, a także Kościoła Polskokatolickiego i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.