Pochodzenie nazwy Łódź

Pochodzenie nazwy Łódź

Jest wiele różnych poglądów na temat historii nazwy miasta Łodzi. Jedna z historii opowiada o Wiktorze Dłużniewskim – literacie, uczącym w miejscowej szkole. Napisał on gawędę o Pawle Łodzi Kubowiczu. Dłużniewski porównał w tej gawędzie Łódź do Krakowa. Uważał on, że miasto powstało jako zbiór różnych nacji z dnia na dzień. Przodek Pawła Łodzia Kubowicza – Kuba Mazur wyruszył małą łodzią, ryzykując życie, przez Dunaj w celu dostarczenia cesarzowi Zygmuntowi ważny pierścień, należący kiedyś do Zawiszy Czarnego (dzielnego rycerza). Z powodu tej wyprawy herbem rodzinnym tytułowego bohatera stała się Łodzia, więc Paweł Kubowicz przy zakładaniu miasta, nazwał go Łódź. Inna teoria to teoria Rowińskiego, który zgodził się z Dłużniewskim, że nazwa Łódź pochodzi od herbu Łodziów, ale wymienione przez Dłużniewskiego postacie nie istniały naprawdę. Hipotezę tę przyjął Jan Kochanowski, który odkrył, że założycielem miasta był biskup włocławski – Gerard Łodzic, a inni naukowcy odkryli, że herb Łodzi posiada elementy zapożyczone od herbu rodu Łodziów. Współcześni historycy twierdzą, że miasto Łódź powstało na terenie wioski o tej samej nazwie. Zaś Gerard Łodzic (założyciel miasta) pochodził z rodu Leszczyców.Inna teza mówi, że nazwa Łódź pochodzi od łozy – wierzby, które rosły na bagnach i torfowiskach wokół miasta. Mieszczanie ścinali łozy i tworzyli z nich łodzie w celu prowadzeniu handlu drogą morską. Miasto to zgłosiło swoją kandydaturę na Europejską Stolicę Kultury 2016 roku. Jego zaletami jest szybki rozwój, występowanie wielu tradycji, nacji.