Placem Wolności znajdujący się w Łodzi

Placem Wolności znajdujący się w Łodzi

Kierując się na północny koniec ulicy Piotrkowskiej trafimy na obszerny plac, mający kształt ośmiokąta o równym bokach. Miejsce to, to Plac Wolności, niegdyś nazywany Nowym Rynkiem. Na placu znajduje się duże targowisko. Stoi też tam budynek Ratusza Miejskiego, który ma statut zabytku. Wybudowany on został w 1827 roku. Usytuowany w tym miejscu jest również kościół ewangelicki Św. Trójcy. Kolejny charakterystyczny budynek, to muzeum, gdzie w drugiej połowie XIX wieku mieściła się szkoła powiatowa. Na rynku obowiązuje zarówno komunikacja samochodowa, jak i tramwajowa. Nazwę swą plac przyjął wraz z zakończeniem I wojny światowej w 1918 roku. Nieco później w centralnym punkcie placu postawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, który został zniszczony przez nazistów w czasie II wojny światowej, jednak w 1960 roku odbudowano go i odzwierciedla on swój pierwotny monument. Plac jest pewnym odwzorowaniem, z pomocą którego są ponumerowane łódzkie ulice. Tak, jak na ulicy Piotrkowskiej, na Placu Wolności organizowane są różne imprezy, jak na przykład zabawy sylwestrowe. Co do wspomnianego kościoła, to jest to świątynia, którą postawiono w 1828 roku. Charakterystyczna dla budynku jest jego kopuła, oraz wieżyczka, które dobudowano nieco później. Atrakcją świątyni są wielkie organy działające przy wykorzystywaniu sprężonego powietrza.