Rynek Starego Miasta w Łodzi

Rynek Starego Miasta w Łodzi

Obok Placu Wolności w Łodzi znajduje się również Stary Rynek. Usytuowany on jest w środkowo-północnej części miasta. Jest to duży plac przypominający kształtem prostokąt, długi na blisko 105 metrów, a szeroki na około 85, tak więc rozmiarem swym przypomina boisko piłkarskie. Otoczony jest on kamienicami, z wyjątkiem strony południowej, gdzie swój początek ma Park Staromiejski. To w miejscu, gdzie teraz stoi Stary Rynek osiedlili się niegdyś pierwsi ludzie w tych okolicach i to właśnie tutaj swój początek miała wieś, która później przekształciła się w miasto Łódź. Park, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie Rynku powstał na początku lat 50-tych XX wieku. Wcześniej w miejscu tym płynęła rzeka Łódka, która jest jednym z powodów obecnej nazwy miasta. Później utworzono tam staw, wraz z młynem. Ów Rynek Staromiejski zamieszkiwany był w dużej mierze przez Żydów i w swej historii miasto ma status łódzkiego getta podczas II wojny światowej. Plac był często przebudowywany i jego południowa strona jest teraz zamknięta budynkiem delegatury urzędu miasta Łódź-Batuty. W planach jest też zamiar postawienia na Rynku pomnika króla Władysława Jagiełły na koniu. Wcześniej stał tam inny pomnik, przedstawiający Juliana Marchlewskiego w asyście robotników, ale w latach 90-tych ubiegłego wieku postanowiono go usunąć.