Podział administracyjny miasta Łódź

Podział administracyjny miasta Łódź

Pod względem administracyjnym Łódź możemy podzielić na pięć większych dzielnic, które jednak określane są mianem obszarów podlegających delegaturze Urzędowi Miasta Łodzi. Niemal największa z nich to Bałuty, które pod względem powierzchni rozciągają się na prawie 79 km kwadratowych, co stanowi 26 % powierzchni miasta. 223 tysiące mieszkańców stanowi największą część ludzi, z całego miasta. Drugim obszarem jest Górna. Ta południowa część Łodzi jest trzecią pod względem powierzchni delegaturą miasta. Obejmuje ona obszar Chojen i Rudy. Kolejna dzielnica podlegająca delegaturze to Polesie, które można z kolei podzielić na największą liczbę osiedli. Śródmieście to najmniejszy obszar Łodzi, znacznie ustępujący pod względem powierzchni pozostałym. Znajdują się tutaj dwa osiedla: Osiedle Śródmieście-Łódź i Osiedle Ktedralna. To tutaj też znajduje się najsłynniejsza ulica miasta, czyli Piotrkowska. Ostatnim lecz pierwszym co do wielkości obszarem jest Widzew. Charakteryzuje się najmniejszą gęstością zaludnienia, ale pod względem powierzchni góruje nad czterema pozostałymi. Na terenie Widzewa znajdują się nie tylko zabudowania, ale również pola, lasy i nieużytki. Znajduje się tu kilka wielkich osiedli, zabudowa przemysłowa, a także duża część terminalu kolejowego, kontenerowego, o nazwie Łódź-Olechów. Olechów leży we wschodniej części miasta.