Przemysłowe sacrum

Przemysłowe sacrum

To ten właśnie okres historii Łodzi sprawił, że możemy obecnie podziwiać wiele zabytkowych budynków, zaliczanych do, tak zwanej, architektury rezydencjonalnej. Obfitość wszelkiego rodzaju pałaców, dworków, willi i kamienic kupieckich jest tak imponująca, że nie sposób wręcz pomyśleć, że ci wszyscy znani i wielcy ludzie mieszkali w jednym tylko mieście. Skoro mieszkali, to oczywiście tworzyli także, od podstaw, zakłady pracy, fabryki i osiedla mieszkaniowe, dla tysięcy robotników pracujących w ich zakładach przemysłowych. Obecnie możemy podziwiać kilkanaście przykładów tej architektury przemysłowej. Łódź, posiada również wiele zabytków sakralnych, które, siłą rzeczy, powstawały równolegle z napływem ludności i rozwojem wielkiego przemysłu. Większość stanowią kościoły rzymsko-katolickie, ale jest kilka perełek z innego świata. Pięknym przykładem jest, zbudowana w neobizantyjskim stylu, Cerkiew Archikatedralna świętego Aleksandra Newskiego. Innym, wielkim pomnikiem, tym razem, historii najnowszej, jest cmentarz w Łodzi. To tu znajduje się, największa w Europie, nekropolia żydowska, a Mauzoleum Izraela Poznańskiego jest, największą budowlą cmentarną na świecie. Sam Poznański należał do największych przedsiębiorców ówczesnej Łodzi i jako pierwszy otworzył pierwszą, mechaniczną tkalnię.