Początki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Początki Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Historia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach sięgają końca lat sześćdziesiątych. 19 czerwca 1969 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano tam Wyższą Szkołę Nauczycielską. Miała ona przygotować kadrę nauczycielską do szerzenia oświaty na terenie województwa kieleckiego. Powstanie szkoły poprzedziło powołanie w połowie kwietnia tego roku specjalnego Komitetu Organizacyjnego. 1 lipca 1969 roku Ministerstwo mianowało pierwszego rektora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Został nim były pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki w Warszawie doc. dr Tadeusz Malinowski. Szkoła nie nadawała stopni naukowych, lecz zawodowe. W tych czasach w Polsce było 12 uczelni pedagogicznych. Uruchamiano w nich takie kierunki studiów, które najbardziej odpowiadały masowemu zapotrzebowaniu szkolnictwa podstawowego w danym województwie. W Kielcach otwarto: Wydział Humanistyczny z zakładami: Filologii Polskiej, Filologii Rosyjskiej i Historii, Wydział Przyrodniczy z zakładami: Matematyki, Fizyki, Chemii i Geografii i Wydział Pedagogiczny z zakładami: Pedagogiki, Psychologii oraz Nauczania Początkowego. W pierwszym roku akademickim uczelnia miała 35 nauczycieli ( w tym 9 doktorów) i rozpoczęło na niej studia 335 osób. W 1973 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Obecnie posiada ona status uniwersytetu i nosi nazwę: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swojej działalności naukowo-edukacyjnej nie ogranicza wyłącznie do Kielc , wykracza poza macierzystą placówką na odleglejsze tereny- ma swoją filię w Piotrkowie Trybunalskim.