Rękodzieło w Świętokrzyskiem

Rękodzieło w Świętokrzyskiem

Wytwarzanie rękodzieła w województwie świętokrzyskim ma bogatą tradycję. Sięga ona do eksploatacji i obróbki wapienia w Janikowie w XVI w. Według legendy wszystko zaczęło się od przyjazdu królowej Bony, która zabrała ze sobą kilku rzeźbiarzy z Włoch- cześć mieszkańców Janikowa ma rzeczywiście włoskie korzenie. W I poł. XVIII w. Józef Sapieha miał tu kamieniołom i duży warsztat, gdzie wstępnie obrabiano kamień na potrzeby innych pracowni rzeźbiarskich. W tym okresie pracował w Janikowie rzeźbiarz Tomasz Hutter – twórca między innymi rzeźb na frontonie pałacu w Czyżowie Szlacheckim. W świętokrzyskim turyści mogą też zobaczyć rzeźbę wyobrażająca Trójcę Świętą w kościele Świętej Trójcy, zbudowanym na planie krzyża w XVII wieku w Tarłowie. W dzisiejszych czasach na terenie okolic Kielc i całego województwa można zamówić wykonywanie nowych rzeźb i kopii w glinie, gipsie, plastelinie, piaskowcu, wapieniu, drewnie, stiuku i innych materiałach. Są one unikatowe, tak samo jak kowalstwo artystyczne. Tutejsze zakłady kultywują tradycje rzemieślniczego kowalstwa oraz ślusarstwa ozdobnego, zajmują się ozdobnymi okuciami bram czy mebli i realizują nawet najbardziej zaawansowane projekty artystyczne. Są tu również pracownie zajmujące się wyrobem ikon i ich konserwacją. Wynika z tego, że świętokrzyskie jest jedną z kolebek tradycyjnego rękodzieła.