Zabytki w Łodzi

Zabytki w Łodzi

Miasto na prawach powiatu, które znajduje się w środkowej Polsce na Wzniesieniach Łódzkich, było przejściową siedzibą władz w 1945 roku. Łódź posiada wiele zabytków, wśród których można wyróżnić założenia urbanistyczne, architekturę sakralną i rezydencjonalną, architekturę przemysłową, budynki użyteczności publicznej. Wśród tej pierwszej grupy wyróżnia się: Nowe Miasto z 20. lat XIX wieku, jeden z najdłuższych deptaków europejskich, czyli ulicę Piotrowską, Pasaż Meyera i osiedle socjalne, czyli osiedle im. Józefa Montwiłła – Mareckiego. Łódź posiada takie zabytki architektury sakralnej jak: kościół św. Józefa, kościół Podwyższenia Świętego Krzyża, kościół św. Doroty, barokowy kościół św. Antoniego, barokowy klasztor oo. Franciszkanów, cerkiew św. Aleksandra Newskiego, neoromański kościół oo. Jezuitów, neorenesansowy kościół Zesłania Ducha Świętego i wiele innych. Natomiast wśród architektury rezydencjonalnej znajdują się pałace rodziny Poznańskiej, pałac Scheiblerów, pałac Juliusza Kindermanna, pałac Maksymiliana Goldfedera i wiele innych. Wśród architektury przemysłowej Łódź posiada m.in. Fabryka Markusa Silbersteina, elektryczna tkalnia Ludwika Grohmana, elektryczne zespoły fabrycznne Karola Scheiblera i inne. Zaś wśród budynków użyteczności publicznej zabytkami są m.in. ratusz miejski, czy Bank Państwa w Łodzi (obecnie NBP). Łódź posiada także największą nekropolię żydowską w Europie, w której znajduje się Mauzoleum Izraela Poznańskiego, które jest największą żydowską budowlą cmentarną. Miasto osiada również parki i tereny zielone.