Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

Najbliżej zlokalizowanym parkiem narodowym Kielc jest ten obejmujący część obszaru Gór Świętokrzyskich (pasmo Łysogór ze szczytami Łysicą, Łysą Górą i Górą Chełmową oraz część Pasma Klonowskiego. Granice administracyjne Kielc znajdują się na terenie Gór Świętokrzyskich i to one stanowią najważniejszy ośrodek turystyczny regionu. Góry należą do najstarszych gór fałdowych w Europie. Zbudowane są z piaskowców, łupków, a także kwarcytów. Osobliwością geologiczną parku są gołoborza, czyli rumowiska głazów powstałe w wyniku spękania skał piaskowcowo-kwarcytowych. Górna część parku obejmuje świętokrzyski bór jodłowy, pozostałość Puszczy Jodłowej. Przez park prowadzi kilka szlaków turystycznych. Leżą przy nich cenne obiekty kulturowe, wśród których wymienić należy kamienny wał z IX w. utworzony wokół miejsca kultu pogańskiego na Łysej Górze, zespół klasztorny benedyktynów z XII w. na Świętym Krzyżu, ruiny zamku w Bodzentynie. Atrakcją turystyczną są organizowane corocznie dymarki świętokrzyskie – pokazy wytopu żelaza w dawnych piecach hutniczych zwanych dymarkami. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Bodzentyniu, a szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl. Świętokrzyski Park Narodowy każdego roku jest odwiedzany przez coraz większą liczbę turystów.